Tsim Sha Tsui

2021年11月拍于 Tsim Sha Tsui, Hong Kong,by 美丽摄影师Youyi

Wandering

虽然路上吹着风有点困,但是不用想别的事就在路上慢慢走的感觉还是蛮好的。悲观主义者不喜欢毒鸡汤,但是破事总是会过去的吧。